Borealis

23/11/2023 blankebergen , vergeet het aas niet mee door te geven 


update 

Rekeningnummer van de club is veranderd.

Be63-0689-4886-1808niet vergeten 6 december algemene ledenvergadering

15 december ledenfeest

Eindklassemnetwordt bekend gemaakt op het ledenfeest

Reddingvesten zijn terug verplicht.


Belangrijk

We hebben gemerkt dat onze ledenlijst niet meer up to date is .

Kunnen jullie de onderstaande brief invullen en aan het bestuur bezorgen via mail of persoonlijk .Vanaf heden inschrijven voor het vissen en mails aan het bestuur op het e-mailadres fischingclub.borealis.bestuur@outlook.com