Borealis

inschrijven Forellen bra met bbq.

Inschrijven kan tot 21/05/2023.

Gelieven in de mail het aantal personen voor bbq maar ook het aantal vissers. 

Deze telt ook mee voor het forelklassement


update 

forellen 2/09/23 gaat door in kieldrecht .

Rekeningnummer van de club is veranderd.

Be63-0689-4886-1808

Het vissen op 25/05/23 gaat niet door ,Er wordt bekeken wanneer we een andere datum kunnen invullen hier voor 

Belangrijk

We hebben gemerkt dat onze ledenlijst niet meer up to date is .

Kunnen jullie de onderstaande brief invullen en aan het bestuur bezorgen via mail of persoonlijk .Vanaf heden inschrijven voor het vissen en mails aan het bestuur op het e-mailadres fischingclub.borealis.bestuur@outlook.com